Giadinh.net - Mặc dù chưa có thống kê bao nhiêu phụ nữ phạm tội với người thân, nhưng những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây nổi lên như một hiện tượng xã hội đáng báo động.