Những cô gái có thân hình thắt đáy lưng ong không chỉ trông hấp dẫn trong mắt đàn ông, mà họ còn là những phụ nữ thông minh và con của họ cũng rất sáng dạ.