(ĐTCK) Số cổ phiếu đã mua tương đương 39,72% vốn của PHS. Đây là số cổ phần chuyển nhượng từ CX Technology (Cayman) Corporation. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 11/4.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS).

Cụ thể, Phu Hung Far East Holding Corporation đã mua thành công 13,8 triệu cổ phiếu PHS, tương đương 39,72% vốn của PHS, qua đó chính thức là cổ đông lớn nhất của PHS. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 11/4/2013.

Trước đó, Phu Hung Far East Holding Corporation chưa nắm giữ cổ phiếu PHS nào.

Đây là số cổ phiếu chuyển nhượng từ CX Technology (Cayman) Corporation. Giá trị giao dịch vào khoảng trên 41 tỷ đồng. Sau chuyển nhượng, CX Technology chỉ còn sở hữu 6,69% vốn của PHS, tương đương 2,325 triệu cổ phiếu.

Được biết, cổ phiếu PHS bị đưa vào diện kiểm soát trên HNX kể từ ngày 25/2/2013 do lỗ 2 năm liên tiếp, năm 2011 lỗ 47,4 tỷ đồng và năm 2012 lỗ 101,5 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế đến 31/12/2012 là 148 tỷ đồng. Tài sản trong năm 2012 bị giảm một nửa còn 307 tỷ đồng.