Hôm qua, phóng viên Hồng Sơn, báo Đất Việt tiếp tục bị đe dọa từ số điện thoại 01662215590. Đây là lần thứ 3, phóng viên Hồng Sơn bị dọa giết từ số máy này.

Lúc 12h42’ ngày 1/11, số điện thoại 01662215590 đã nhiều lần điện đe dọa phóng viên Hồng Sơn, báo Đất Việt (thường trú Quảng Nam) trước đó, lại tiếp tục điện vào điện thoại phóng viên Hồng Sơn quấy rối. Khi phóng viên Hồng Sơn gọi lại vào số điện thoại này, một người đàn ông “a lô” rồi cúp máy.

Trước đó, đã có hai cuộc gọi từ số 01662215590 đến điện thoại của phóng viên Hồng Sơn đe dọa giết kiểu xã hội đen. Đây là lần thứ 3, PV Hồng Sơn bị đe dọa giết từ số điện thoại này. Tất cả các cuộc gọi đe dọa phóng viên Hồng Sơn, đã được báo cáo với PC 45, Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra xác minh.