(VOH) - Năm 2008, bảo hiểm xã hội TPHCM đã khởi kiện 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vì nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Năm 2009, cơ quan này tiếp tục khởi kiện thêm 9 doanh nghiệp khác cũng vì lý do này.

Làm sổ bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tạp chí Bảo hiểm Xã hội). Danh sách đen này sẽ tiếp tục dài thêm trong thời gian tới vì theo bảo hiểm xã hội thì hiện tại có khoảng 130 doanh nghiệp đang nợ tiền bảo hiểm xã hội với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Trong thời điểm này có vẻ như kiện là một hình thức hiệu quả để thu hồi nợ tồn đọng, phóng viên Thanh Xuân Đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Cao Văn Sang, giám đốc bảo hiểm xã hội TP. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi: Đối với các doanh nghiệp bị kiện ra tòa án nhân dân năm 2008 hiệu quả của việc khởi kiện không đáng kể bởi đa số các doanh nghiệp này đều nợ lâu, nợ dai và đứng trên bờ vực phá sản như công ty Anjin, công ty Kwang Nam. Tuy nhiên, như khẳng định của ông Cao Văn Sang chính việc khởi kiện là hồi chuông cảnh tỉnh doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc cũng như giúp cho bảo hiểm xã hội không còn chủ quan trong việc thu hồi nợ tồn đọng. Từ những động thái của bảo hiểm xã hội TPHCM thì các đơn vị bảo hiểm xã hội khác trong cả nước cũng bắt đầu áp dụng việc khởi kiện các doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm XH. Thanh Xuân Làm sổ bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tạp chí Bảo hiểm Xã hội). Danh sách đen này sẽ tiếp tục dài thêm trong thời gian tới vì theo bảo hiểm xã hội thì hiện tại có khoảng 130 doanh nghiệp đang nợ tiền bảo hiểm xã hội với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Trong thời điểm này có vẻ như kiện là một hình thức hiệu quả để thu hồi nợ tồn đọng, phóng viên Thanh Xuân Đài chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Cao Văn Sang, giám đốc bảo hiểm xã hội TP. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi: Đối với các doanh nghiệp bị kiện ra tòa án nhân dân năm 2008 hiệu quả của việc khởi kiện không đáng kể bởi đa số các doanh nghiệp này đều nợ lâu, nợ dai và đứng trên bờ vực phá sản như công ty Anjin, công ty Kwang Nam. Tuy nhiên, như khẳng định của ông Cao Văn Sang chính việc khởi kiện là hồi chuông cảnh tỉnh doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc cũng như giúp cho bảo hiểm xã hội không còn chủ quan trong việc thu hồi nợ tồn đọng. Từ những động thái của bảo hiểm xã hội TPHCM thì các đơn vị bảo hiểm xã hội khác trong cả nước cũng bắt đầu áp dụng việc khởi kiện các doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm XH. Thanh Xuân