Tại buổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh cho rằng, phong trào thi đua nhiều nhưng ở môt số đơn vị, địa phương, ngành chưa chọn được phong trào trọng tâm, trọng điểm.

Sáng 10/10, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát công tác thi đua – khen thưởng tại Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ. Cùng dự có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phong trao thi dua nhieu nhung chua co trong tam, trong diem - Anh 1

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Báo cáo công tác TĐKT tỉnh từ năm 2014 đến nay cho thấy, điểm nổi bật là việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua được chú trọng, bám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong đó nổi bật như phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Dạy tốt – học tốt” gắn với vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng “xã hội học tập”, “gia đình hiếu học”…

Phong trao thi dua nhieu nhung chua co trong tam, trong diem - Anh 2

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả cao. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An: Nhân dân xóm Đình xã Nghĩa Dũng làm đường giao thông nông thôn.

Công tác tuyên truyền, xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình được phát huy. Năm 2014, tổng số được công nhận danh hiệu với tập thể là 2.219, cá nhân là lãnh đạo là 2.257, cá nhân không là lãnh đạo quản lý là 7.438.

Năm 2015, tổng số được công nhận danh hiệu với tập thể là 2.928, cá nhân là lãnh đạo quản lý là 2.592, cá nhân không là lãnh đạo quản lý là 4.749; 6 tháng đầu đầu năm 2016, tổng số được công nhận danh hiệu với tập thể là 1.506, lãnh đạo quản lý là 1.225, cá nhân không là lãnh đạo quản lý là 1.551.

Tổng số tiền chi cho khen thưởng năm 2014 là 30 tỷ đồng, năm 2015 gần 40 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2016 chi khoảng 19 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Thái Thị An Chung cho biết, qua quá trình giám sát ở một địa phương thì phong trào thi đua, phong trào xã hội đều giống nhau. Có rất nhiều phong trào nhưng thế nào là phong trào thi đua chưa rõ.

Phong trao thi dua nhieu nhung chua co trong tam, trong diem - Anh 3

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra và đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh làm rõ một số tồn tại, hạn chế, như: việc nhiều địa phương, ban ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua, mà chủ yếu nặng về khen thưởng;

Công tác TĐKT phần lớn tập trung vào cơ quan hành chính, sự nghiệp, ít chú ý đến khu vực kinh tế ngoài nhà nước và các tổ chức hội; việc xem xét khen thưởng cho công chức, viên chức, người trực tiếp lao động sản xuất chưa nhiều mà phần lớn tập trung đối với người có chức vụ; tình trạng “có khen, chậm thưởng” cũng diễn ra.

Trả lời về những vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, việc khen thưởng, việc khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất ít so với người có chức vụ là do từ cơ sở đề nghị lên. Do đó, muốn thay đổi việc này phải xuất phát từ cơ sở. “Vừa rồi, Ban TĐKT thí điểm trong trưởng học, yêu cầu tỷ lệ khen thưởng của lãnh đạo 40%, giáo viên ít nhất 60%”, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết.

Còn về tình trạng “có khen mà chưa có thưởng, người đứng đầu Ban TĐKT tỉnh cho rằng, nguồn kinh phí cân đối qua Sở Tài chính, không phải cân đối quan Ban. Do đó, tại buổi làm việc, các ý kiến phía Ban TĐKT tỉnh đề nghị, Sở Tài chính có giải pháp cho đơn vị này ứng kinh phí thưởng theo từng quý mới có thể đáp ứng kịp thời.

Phong trao thi dua nhieu nhung chua co trong tam, trong diem - Anh 4

Trưởng Ban TĐKT tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị phải có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục nếu không sẽ “nợ tiền thưởng triền miên, có quyết định khen thì phải có thưởng kịp thời". Ngoài công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị phải có thống kê, chấn chỉnh trong công tác khen thưởng chuyên đề; chi thưởng kịp thời với khen thưởng thành tích ở ngành giáo dục, thể thao, văn hóa.

Sau khi ghi nhận những kết quả mà Ban TĐKT tỉnh đạt được, Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh Phan Đức Đồng cho rằng, đang có tình trang có quá nhiều phong trào thi đua, trong khi công tác phát động, sơ kết, tổng kết chưa thực chất ở cơ sở; một số phong trào nội dung chưa thực sự có tính lan tỏa. Một số đơn vị, địa phương, ngành nhiều phong trào nhưng chưa chọn được phong trào trọng tâm, trọng điểm.

“Lựa chọn phong trào, thi đua cần phù hợp, đổi mới hình thức, phương pháp gắn với cơ sở. Ngoài các phong trào chung của tỉnh, các ngành, địa phương nên đăng ký đầu năm số lượng phong trào, từ đó có nghiên cứu xác định số lượng phù hợp, tránh tràn lan”, đồng chí Phan Đức Đồng nói.

Phong trao thi dua nhieu nhung chua co trong tam, trong diem - Anh 5

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Phan Đức Đồng tỉnh kết luận buổi làm việc.

Bên canh đó, cần phải tiêu chí xây dựng sát, rõ có tính định lượng. “Cùng một danh hiệu được khen thưởng, lãnh đạo phải yêu cầu cao hơn. Ví dụ, để đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh yêu cầu lãnh đạo phải cao hơn người lao động trực tiếp”, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh gợi ý giải pháp để hạn chế được việc khen thưởng lãnh đạo, quản lý nhiều hơn người lao động trực tiếp.

Cũng tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị, Ban TĐKT tỉnh và Sở Tài chính cùng bàn bạc, phối hợp để bố trí kinh phí thưởng kịp thời, khắc phục tình trạng “có khen, chậm thưởng”; đồng thời đề nghị Ban TĐKT tỉnh một số công việc như: quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị 02 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác TĐKT; rà soát, sửa đổi bổ sung văn bản phù hợp với thực tế, đúng thẩm quyền; cân đối giữa kinh phí thưởng thường xuyên, đột xuất, chuyên đề; cần ban hành các quy định về xét các danh hiệu TĐKT lao động tiên tiến, nhất là người dân; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; quan tâm khen thưởng với các đối tượng trực tiếp, đặc thù…

Thành Duy