Ngày 11-11, Cụm Thi đua số 4 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm thi đua số 4 gồm 8 đơn vị thuộc khối XDLL, hậu cần kỹ thuật của CATP Hà Nội. Trong năm 2016, các đơn vị trong cụm đã triển khai và tổ chức có hiệu quả 4 đợt thi đua khen thưởng do CATP Hà Nội phát động trong toàn thể CBCS.

Theo đó đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vào dịp các ngày lễ lớn, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tích cực trong công tác dân vận và xây dựng hình ảnh uy tín của lực lượng Công an Thủ đô…

Phong trao thi dua co suc lan toa manh me - Anh 1

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị trong cụm thi đua theo từng chức năng nhiệm vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình như trong công tác tổ chức cán bộ, hậu cần, lắp đặt hệ thống tin học, xuất bản, phát hành báo chí, khám chữa bệnh cho CBCS…

Nhìn chung, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016 đã bám sát kế hoạch thi đua của CATP và của cụm. Hoạt động chung của cụm và của từng đơn vị đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đảm bảo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm phát huy được khả năng, thế mạnh của từng đơn vị và từng CBCS.

Phong trào thi đua của cụm đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong CBCS, có tác dụng động viên, khích lệ kịp thời CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, 120 tập thể và 357 cá nhân của Cụm thi đua số 4 đã được lãnh đạo các cấp khen thưởng…

Phong trao thi dua co suc lan toa manh me - Anh 2

Bàn giao cờ luân lưu Cụm trưởng cụm thi đua giữa Phòng Công tác đảng và công tác quần chúng với Phòng Công tác chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Cụm thi đua số 4 trong việc góp phần cùng các lực lượng CATP bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn; Nhiều vấn đề các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 tham mưu đề xuất đều liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của CATP từ công tác XDLL, chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng đến công tác hậu cần, tuyên truyền, y tế… góp phần đổi mới sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP đến các đơn vị.

Trong năm 2016, CATP đã hoàn thành nhiệm vụ công tác lớn, trong đó không thể không nói đến kết quả của Cụm thi đua số 4.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đề nghị các đơn vị trong cụm kịp thời nắm bắt chủ trương đường lối chính sách mới của Đảng để cụ thể hóa, tham mưu với Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP triển khai thực hiện. Tiếp tục đảm bảo ANCT, TTATXH Thủ đô.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã bầu Phòng Công tác chính trị là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 năm 2017; Phòng Hậu cần là đơn vị Cụm phó.