Hôm nay, 26-6, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và cũng là ngày toàn dân Việt Nam phòng chống ma túy. Chủ đề của Ngày Quốc tế phòng chống ma túy năm nay vẫn là: “Ma túy có kiểm soát cuộc sống của bạn không?"