Công việc văn phòng ngày càng trở nên phổ biến và nhiều người thậm chí phải ngồi hàng giờ hoặc cả buổi trước máy vi tính. Một số “trục trặc” trong cơ thể bắt đầu xuất hiện, mới đầu chỉ nhẹ và thoáng qua, nhưng...