Đây là một trường hợp mà chủ nhà sử dụng hai phần thiết kế độc lập, riêng rẽ với nhau: thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất riêng