Phòng làm việc của Giám đốc, Phó giám đốc, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị kẻ gian cạy khóa đột nhập vào trong, lục tung các tủ hồ sơ, tài liệu, cặp...