(HNM) - Ngày 2-7-2009, báo Hànôịmới nhận được Công văn số 161/CV- GD&ĐT của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai trả lời về nội dung bài viết "Cần làm rõ sai phạm ở Trường THCS Phượng Cách" đăng trên báo Hànôịmới số ra ngày 20-5-2009. Công văn cho biết: “Ngay sau khi báo nêu, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai đã họp và thành lập tổ công tác xuống nhà trường để tìm hiểu. Kết quả như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ xét hết tập sự của hai giáo viên, nhà trường có làm thủ tục theo quy định (ông Dương Tiến Hựu hướng dẫn giáo viên Nguyễn Thị Minh Hằng, ông Đỗ Hoành Vũ hướng dẫn giáo viên Nguyễn Thị Sáu). Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu trưởng không thông báo công khai người hướng dẫn tập sự trước tập thể hội đồng nhà trường, không tổ chức hội nghị xét hết thời hạn tập sự mà đã hợp thức hóa biên bản xét duyệt đề nghị công nhận hết thời gian tập sự cho hai giáo viên. Số tiền đã rút từ kho bạc để trả ông Dương Tiến Hựu, ông Đỗ Hoành Vũ là 3.240.000 đồng. Về việc mất sổ đầu bài và mất sổ điểm chính: Nhà trường đã để mất một cuốn sổ điểm chính năm học 2008 - 2009 của lớp 8A từ ngày 15-4-2009 đến ngày 21-4-2009 thì tìm thấy, mất một cuốn sổ đầu bài lớp 8B học kỳ 2 năm 2009. Nhà trường không báo cáo sự việc về Phòng GD&ĐT để cấp bổ sung mà tự ý tạo lập quyển mới (đóng dấu giáp lai của trường) thay thế sổ đầu bài hợp pháp (có dấu giáp lai của Phòng GD&ĐT). Trong mấy năm gần đây, một số học sinh Trường Phượng Cách chuyển sang các trường khác học là hiện tượng có thật”. Như thế, những vấn đề mà báo đã nêu, như công văn trả lời của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận là có cơ sở. Tuy nhiên, kết luận của công văn lại gây ngạc nhiên khi khẳng định: “Để giải quyết vụ việc, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu ông Dương Tiến Hựu và ông Đỗ Hoành Vũ viết bản tường trình, làm rõ các vấn đề đã nêu, đồng thời viết bản tự kiểm điểm về những sai phạm trong công tác quản lý trước Phòng GD&ĐT” (?). Tức là, Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai còn “quên” việc kiểm điểm trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường THCS Phượng Cách, dù sai phạm đã rõ, mà “đẩy” trách nhiệm sang những người thừa hành. Hay đây là việc tiếp thu vấn đề báo nêu kiểu… Phòng GD&ĐT Quốc Oai? Ban bạn đọc