Ngày 7/5/2014, sau khi bị 'thu giữ' con dấu, ông Trần Anh Hào nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Gạch Men - Thạch Anh (sau đây gọi tắt là Cty Gạch men Vicera) đã báo cáo vụ việc ra Cơ quan Công an. Đồng thời, báo cáo vụ việc lên Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) để ngăn chặn những hậu quả không tốt sẽ xảy ra cho công ty.

Phong Cap phep dang ky kinh doanh lien tuc vi pham Luat Khieu nai - Anh 1

Vẫn cấp đổi giấy CNĐKKD

Những ngày sau đó, nhận định ông Nguyễn Thành Cư (thành viên góp vốn) đang có ý định "chiếm quyền" điều hành bằng cách thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy CNĐKKD), ngày 16/5/2014, ông Hào đã làm Đơn đề nghị không cấp đổi giấy CNĐKKD gửi Sở KHĐT.

Phong Cap phep dang ky kinh doanh lien tuc vi pham Luat Khieu nai - Anh 2

Ngày 16/5/2014, ông Hào đã làm Đơn đề nghị không cấp đổi giấy CNĐKKD gửi Sở KHĐT. Ảnh: CT

Ngày 30/6/2014, ông Hào tiếp tục có Tờ trình gửi Giám đốc Sở KHĐT và Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh để ngăn chặn cấp đổi giấy phép thay đổi người đại diện pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong Tờ trình, ông Hào cho biết, “hiện tại “con dấu” của Cty gạch men Vicera đang do ông Nguyễn Thành Cư cướp và chiếm giữ trái phép. Trong biên bản cuộc họp ngày 26/6/2014 ông Cư cho rằng “nhóm thành viên lưu giữ con dấu với vai trò văn thư, nhằm ngăn chặn việc ông Trần Anh Hào sẽ gây thiệt hại cho công ty” đây là sự giải thích không đúng sự thật, chỉ mang tính ngụy biện cho hành vi chiếm giữ con dấu trái pháp luật của ông Nguyễn Thành Cư…”

Ngoài ra, ông Hào còn cho biết, “trong thời gian này, các thành viên trong Hội đồng thành viên của công ty đang có sự tranh chấp về phần sở hữu vốn góp vì trong quá trình mua phần vốn góp của ông Phạm Huy Trung và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, các thành viên góp vốn đã đề xuất ông Nguyễn Thành Cư đứng ra đại diện mua lại phần vốn góp của ông Trung và bà Ngân. Tôi đã chuyển tiền của công ty cho ông Cư số tiền 5 tỷ đồng để đặt cọc mua lại phần vốn góp, các thành viên trong công ty đã thống nhất sẽ chia phần vốn mua của ông Trung và bà Ngân cho từng thành viên của công ty theo tỷ lệ phần trăm góp vốn”.

Ông Hào cho biết lý do ngăn chặn là vì mong muốn minh bạch tài chính và nhóm thành viên góp vốn trả lại con dấu về người được giữ con dấu đúng pháp luật và Hội đồng thành viên đạt được thỏa thuận phân bổ tỷ lệ góp vốn trong công ty trước khi Sở KHĐT thay đổi giấy CNĐKKD.

Tưởng chừng sau khi nhận được đơn ngăn chặn, Sở KHĐT sẽ chỉ đạo Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh tạm dừng việc cấp đổi giấy CNĐKKD cho Cty gạch men Vicera.

Ngày 4/7/2014, Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh vẫn ban hành giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 8 cho Cty gạch men Vicera. Nội dung thay đổi: ông Nguyễn Thành Cư trở thành người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Liên tục vi phạm Luật Khiếu nại nhưng không bị xử lý?

Nhận thấy việc Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh ban hành giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 8 cho Cty gạch men Vicera là không đúng quy định, ông Hào đã làm đơn khiếu nại (sau đây viết tắt là KN) để được giải quyết với nội dung: yêu cầu hủy bỏ giấy CNĐKKD lần thứ 8, khôi phục lại giấy chứng nhận lần trước đó với lý do là lần cấp lại thứ 8 không hợp lệ.

Phong Cap phep dang ky kinh doanh lien tuc vi pham Luat Khieu nai - Anh 3

Văn bản trả lời KN của Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Luật KN. Ảnh: CT

Ngày 1/8/2014, Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh đã có Văn bản số 536/CV-ĐKKD trả lời đơn KN.

Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh cho rằng đã cấp giấy CNĐKKD lần thứ 8 cho Cty gạch men Vicera là đúng với quy định pháp luật hiện hành, việc tranh chấp giữa các thành viên trong công ty Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh không thuộc thẩm quyền nên không xem xét.

Ngày 20/8/2014, ông Hào tiếp tục KN lên Sở KHĐT tỉnh Bình Dương với các nội dung sau: Hồ sơ cấp đổi giấy CNĐKKD lần thứ 8 không trung thực, gian dối; các hồ sơ thay đổi lần thứ 8 không thể hiện đơn có mất giấy CNĐKKD do ông Nguyễn Thành Cư đứng tên; ông Nguyễn Thành Cư chiếm đoạt con dấu công ty; Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh cố tình làm sai, thiếu trách nhiệm trong việc cấp đổi giấy CNĐKKD lần thứ 8, giải quyết KN không thỏa đáng, vi phạm pháp luật.

Phong Cap phep dang ky kinh doanh lien tuc vi pham Luat Khieu nai - Anh 4

Quyết định giải quyết KN của Sở KHĐT chỉ ra sai phạm của Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh khi giải quyết KN của ông Hào. Ảnh: CT

Ngày 17/10/2014, Sở KHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 42/QĐ-SKHĐT về việc giải quyết KN (lần hai) của Hào.

Qua quá trình xác minh, tiến hành tổ chức đối thoại, Sở KHĐT tỉnh Bình Dương kết luận: Khi giải quyết đơn KN của ông Hào, Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh ra quyết định giải quyết KN không bằng hình thức quyết định. Do đó, Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Luật KN.

Sở KHĐT yêu cầu Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh sửa đổi Văn bản số 536/CV-ĐKKD trả lời đơn KN của ông Hào theo Điều 31 Luật KN và tiến hành các thủ tục giải quyết đơn theo đúng quy định.

Như vậy, theo quyết định giải quyết KN lần 2 của Sở KHĐT thì Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh đã vi phạm Luật KN đồng thời bị yêu cầu giải quyết lại KN của ông Hào theo đúng quy định pháp luật. Song, theo hồ sơ thu thập, chúng tôi không ghi nhận được việc xử lý trách nhiệm lãnh đạo Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh khi vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Luật KN.

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ việc, sau khi Sở KHĐT yêu cầu Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh trả lời đơn KN của ông Hào theo Điều 31 Luật KN và tiến hành các thủ tục giải quyết đơn theo đúng quy định, thì mãi 2 năm sau đó (tức ngày 23/9/2016) Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh mới ban hành Quyết định số 445a/QĐ-ĐKKD giải quyết KN lại (lần đầu) cho ông Hào.

Theo đó, Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh căn cư đơn KN ngày 20/8/2014 của ông Hào và kết quả xác minh nội dung KN quyết định giữ nguyên giấy CNĐKKD lần thứ 8 cho Cty gạch men Vicera; không công nhận nội dung KN của ông Hào về việc ý kiến cho rằng Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh cố tình làm sai trong việc cấp đổi giấy CNĐKKD gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích cho các thành viên góp vốn.

Đánh giá về việc giải quyết của Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh và Sở KHĐT, luật sư Võ Thanh Khương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: việc Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh cấp đổi giấy CNĐKKD lần thứ 8 cho Cty gạch men Vicera là chưa phù hợp, vì ông Hào đã có đơn đề nghị ngăn chặn không cấp đổi giấy CNĐKKD (do ông Nguyễn Thành Cư đề nghị) vì đã có sự gian dối trong hồ sơ cấp đổi lại CNĐKKD lần thứ 8.

Đáng lý ra, Sở KHĐT phải dừng việc cấp CNĐKKD lần thứ 8 và hướng dẫn các thành viên công ty tiến hành khởi kiện ra Tòa để giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty. Sau đó, căn cứ vào bản án của Tòa án để tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, luật sư Võ Thanh Khương còn cho rằng: Ngày 23/9/2016, Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh sau hơn 2 năm thụ lý đơn KN của ông Hào mới ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu là vi phạm nghiêm trọng Điều 28 Luật KN quy định về thời hạn giải quyết KN lần đầu.

Trước đó, Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cũng đã khẳng định Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Luật KN về “ra quyết định giải quyết KN không bằng hình thức quyết định”.

Trước những vi phạm nêu trên của Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh, dư luận đang rất quan tâm liệu có không việc bao che, không xử lý vi phạm của lãnh đạo Sở KHĐT đối với người đứng đầu Phòng Cấp phép đăng ký kinh doanh trong việc giải quyết KN của ông Hào? Chưa kể tới việc kéo dài thời gian giải quyết KN đã buộc ông Hào phải khởi kiện vụ việc ra TAND tỉnh Bình Dương.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn