Chiều 12-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị phối hợp công tác giữa Tổng cục Chính trị với T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam, đồng chủ trì.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2011, hoạt động phối hợp giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với T.Ư Hội CCB Việt Nam được triển khai tích cực ở các cấp, với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, hiệu quả. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ Hội CCB sáu tỷ đồng xây dựng 100 nhà tình nghĩa tặng các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cán bộ, chiến sĩ toàn quân thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trị giá 190 tỷ đồng; tặng 375 sổ tiết kiệm tình nghĩa...; góp phần tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Hội nghị thống nhất đề ra những nội dung trọng tâm phối hợp hoạt động trong năm 2012: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ IX và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác của Hội CCB Việt Nam. Tập trung tuyên truyền truyền thống của Đảng, của dân tộc, của Quân đội (kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị, 40 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"... Phối hợp giải quyết tốt tồn đọng sau chiến tranh, nhất là việc xác minh, phát hiện, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến; tham gia giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam. Tổ chức tốt tuyên truyền Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017...