Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế và Ban Tuyên giáo TW, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2011. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo TW và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì hội nghị. Trong năm 2010, Bộ Y tế và Ban Tuyên giáo TW đã cùng phối hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế như: Xây dựng báo cáo và dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác ATTP trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền về một số cơ chế, chính sách về y tế... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong năm 2010, các hoạt động phối hợp của hai cơ quan đã đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động của ngành y tế được tốt hơn và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của ngành. Năm 2011, ngành y tế cần chuẩn bị tốt các đề án liên quan đến ngành để trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị phê duyệt. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cảm ơn sự giúp đỡ và phối hợp của Ban Tuyên giáo TW trong việc phối hợp, xây dựng và đưa vào cuộc sống các chỉ thị, luật và văn bản khác về ngành y tế, phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 22 cán bộ ngành y tế; đồng thời Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng trao Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân cho 13 cán bộ của Ban Tuyên giáo TW... T.S