Ông Tuấn đã bị phạt 35 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Pho Tong Giam doc VTB bi phat do mua chui co phieu - Anh 1

Ngày 13/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1105/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Văn Viết Tuấn.

Theo đó, ông Tuấn đã bị phạt 35 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch

Cụ thể, ông Văn Viết Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình, mã chứng khoán VTB, mua 43.900 cổ phiếu VTB từ ngày 13/4/2016 đến ngày 19/7/2016 nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Trước đó, UCKNN cũng đã ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là người có liên quan với ông Nguyễn Quốc Việt - thành viên Hội đồng quản trị SBT. Hai cá nhân này cũng đều có có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu SBT.