(HNMĐT) - Ba vấn đề được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng thừa lệnh Thủ tướng CP trình bày tại phiên chất vấn chiều nay (19/11) tại diễn đàn QH liên quan tới Đề án 112; việc lựa chọn vị trí, thi tuyển mô hình thiết kế XD nhà QH mới và diễn biến tình hình mới với những công tác cuối năm của Chính phủ.