BizLIVE - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ năm 2011 đến nay đã 3 lần điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và 2 lần tăng phụ cấp công vụ với mức điều chỉnh cao hơn tốc độ tăng giá.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội

Báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn sáng 17/11, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ năm 2011 đến nay đã 3 lần điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và 2 lần tăng phụ cấp công vụ với mức điều chỉnh cao hơn tốc độ tăng giá.

Tại kỳ họp này, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua việc điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ 1/1/2015.

Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã được thành lập. Chính phủ cũng đã chỉ đạo xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đến năm 2020.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, việc cải cách chế độ công vụ, công chức đã được tích cực triển khai, phấn đấu đến năm 2015 phê duyệt đề án vị trí việc làm của 70% các cơ quan, đơn vị, tiếp tục thực hiện thi tuyển, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, thí điểm thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Công tác tinh giản biên chế sẽ tuân theo nguyên tắc bảo đảm tuyển dụng mới không quá 50% số công chức ra khỏi biên chế; 50% số biên chế còn lại bổ sung cho lĩnh vực cần tăng.

Về vấn đề an toàn nợ công, nợ Chính phủ, Phó thủ tướng cho biết, đến cuối năm 2013, nợ công bằng 54,2% GDP, nợ Chính phủ 42,3% GDP; dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP, nợ Chính phủ 46,9% GDP, nằm trong giới hạn cho phép theo quy định

Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ nợ công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Đồng thời, cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ lệ vay trong nước với thời hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn.

Bên cạnh đó, bố trí nguồn từ ngân sách nhà nước trong giới hạn theo quy định và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ để bảo đảm trả nợ đúng hạn. Phấn đấu đến năm 2020 nợ công khoảng 60,2% GDP, nợ Chính phủ khoảng 46,6% GDP, bảo đảm trong giới hạn an toàn cho phép theo quy định.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Phó thủ tướng báo cáo 10 tháng qua, đã tái cơ cấu được 119 doanh nghiệp (trong đó có 100 doanh nghiệp được cổ phần hóa). Nhà nước đã thoái vốn được trên 3.500 tỷ đồng, cao hơn 3,6 lần so với 2013.

DNNN được xác định chỉ tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu và quốc phòng an ninh. Nhà nước quản lý chặt chẽ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, sử dụng đúng mục đích theo quy định. Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng.

Thời gian tới, Chính phủ khẳng định chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tái cơ cấu, tập trung vào cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

MẠNH NGUYỄN