Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và các sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động trong chương trình "Tử tế với môi trường "

Đức Phạm