(Toquoc)- Trên 20 phút- xấp xỉ 1/5 tổng thời gian trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều 19/11 đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng dành để thẳng thắn nhận khuyết điểm, kiểm điểm trách nhiệm của Chính phủ trong việc buông lỏng quản lý đề án 112.