Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ.

Văn bản ghi rõ, xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 10315/BGTVT-TC ngày 1/9/2016 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13860/BTC-CST ngày 3/10/2016 về việc Báo Người Đưa Tin phản ánh hành vi tiêu cực, gian lận vé tại một số trạm thu phí trên quốc lộ 5 và trạm thu phí Đại Yên trên Quốc lộ 18, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Pho Thu tuong chi dao giam sat chong tieu cuc tram thu phi BOT - Anh 1

Văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ giao thông Vận tải tại văn bản số 10315/BGTVT-TC ngày 1/9/2016. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thu phí, thực hiện việc công khai số liệu thu phí tại các trạm thu phí trên toàn quốc để cơ quan quản lý, tổ chức, người dân thực hiện giám sát việc thu phí tại các trạm thu phí BOT, đồng thời khẩn trương triển khai việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên toàn quốc.

Đoàn Tân