Tên là phở, nhưng thực khó mà tìm được mối quan hệ họ hàng giữa món ăn này với món phở truyền thống. Chỉ riêng bánh thôi, cũng không giống bánh phở tí nào. Chúng giống hủ tiếu dai hơn. Sợi "phở" này được mang từ một lò tận Bảo Lộc về.