Kết thúc thanh tra tài chính tại Trung tâm Tin học – đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, nhất là về hoạt động tài trợ, quảng cáo.