Phó cục trưởng C47 Phạm Trọng Điềm nói, vừa ra trại được vài ngày, Tình đã sử dụng đến 4 điện thoại, nhiều sim. Việc truy bắt kẻ trốn trại này hết sức khó khăn.

Hoàng Lam