(VOV) - Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố Cẩm Phả cần tập trung phát triển mạnh và hoàn thiện hơn cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại

Tối nay 18/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 4 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Cẩm Phả; lễ đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 57 năm ngày giải phóng khu mỏ Cẩm Phả (22/4/1955 - 22/4/2012). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân thành phố Cẩm Phả cần thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình đối với việc xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố Cẩm Phả cần tập trung phát triển mạnh và hoàn thiện hơn cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nhằm xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố công nghiệp kiểu mẫu để thu hút đội ngũ lao động tại địa phương, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới; đảm bảo tốt hơn an sinh và công bằng xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho nhân dân; đổi mới hoạt động du lịch nhằm tạo nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều du khách đến với Cẩm Phả nói riêng và Quảng Ninh nói riêng./.