Cùng ngắm những hình ảnh mộc mạc về thị xã Nha Trang năm 1967 qua loạt ảnh của cựu binh Mỹ Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 1

Trung tâm thị xã Nha Trang năm 1967. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 2

 Nhà thờ Núi nổi tiếng của Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 3

Tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 4

Bãi biển Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 5

Trẻ em vui chơi trên bãi biển. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 6

Một bãi biển hoang vắng không bóng người. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 7

Trẻ em Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 8

Em bé trên đồi Trại Thủy. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 9

Xe xích lô trên đường phố. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 10

Trẻ em trên bãi đất trống. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 11

Quốc lộ 1 ở Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.

Pho bien Nha Trang 50 nam truoc qua anh cua Jack McCabe - Anh 12

Khung cảnh ở ngoại vi Nha Trang. Ảnh: Jack McCabe.

T.B (tổng hợp)