TT - KTX - một sản phẩm của sự hợp tác giữa Trung tâm truyền hình cáp HTVC cùng Công ty Sao Thế Giới -  sẽ bắt đầu phát sóng trong chương trình phim truyện cuối tuần lúc 21g30 trên HTV7 từ ngày 29-11.