Tại Pháp, anh em nhà Pathé và Léon Gaumont bắt đầu sản xuất hàng loạt các bộ phim ngắn hài.

Video: Phim câm - phim ngắn hài hước của những năm cuối thế kỉ 19: