Ngoài phim hành động, tâm lý tình cảm và phim hài, tháng 12 còn có một bộ phim nhuốm màu thần thoại.