Nội dụng độc đáo, diễn xuất đa dạng, chỉ số rating khủng, dưới đây là bốn bộ phim làm chao đảo màn ảnh xứ Hàn trong nửa đầu năm 2016.