Trong khi 2 dự án Luật Năng lượng nguyên tử và Hoạt động Chữ thập đỏ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí cao, thì xung quanh Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản vẫn còn những ý kiến khác nhau trong UBTVQH.