(VOV) - Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 6 dự án Luật

Sáng 27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp còn có các Ủy ban của Quốc hội, thường trực Hội đồng Dân tộc, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành. Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết: tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 6 dự án Luật. Đó là: Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, Luật Thuế Bảo vệ Môi trường, Luật Khoáng sản (sửa đổi), Luật Viên chức và Bộ luật Tố tụng Hành chính. Đồng thời, 2 dự án Luật mới cũng được xem xét, cho ý kiến là: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Lưu trữ. Phiên họp cũng dành thời gian để nghe báo cáo về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011; Nghe báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31); Cho ý kiến về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho một số ngành đặc thù; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8. Đồng thời, nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Tại buổi làm việc sáng nay, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, dưới sự chủ tọa của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năn 2010. Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc từ 27/9 đến hết ngày 4/10./. Lại Hoa- Minh Châm