Ngày 29.10.2011, Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2011 đã họp phiên thứ 2. Tham dự có ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng cùng lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cơ quan thường trực Hội đồng) và đại diện các bộ/ngành, tổ chức có liên quan.

Ngày 29.10.2011, Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2011 đã họp phiên thứ 2. Tham dự có ông Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng cùng lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cơ quan thường trực Hội đồng) và đại diện các bộ/ngành, tổ chức có liên quan.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho biết, tại Phiên họp lần 1 (10.9.2011), Hội đồng đã thông qua danh sách, kế hoạch xem xét, đánh giá các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2011 được sơ tuyển từ đề xuất của các tỉnh/thành phố. Từ 19.9.2011 đến 15.10.2011, Hội đồng đã tổ chức các đợt đánh giá, thẩm định 16 doanh nghiệp được đề xuất giải Vàng cũng như rà soát lại hồ sơ, báo cáo của toàn bộ 102 doanh nghiệp tham dự. Trong phiên họp lần này, Hội đồng tập trung thảo luận và đóng góp các ý kiến về hoạt động của Hội đồng, đánh giá lại các báo cáo chi tiết sau thẩm định về các doanh nghiệp được đề cử.

Dự kiến GTCLQG sẽ được trao vào đầu tháng 1.2012.

Tin và ảnh: MN