Ngày 4/12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 16. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp.