Kết quả phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt II - lô 1/2008 hôm 28/3 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) đã không thành công khi không có ai trúng thầu.