(CafeF) - Giá vàng trong nước không biến động mạnh trong ngày hôm nay. Trong khi đó, về cuối ngày, giá vàng thế giới bắt đầu giảm mạnh.