Không bị chi phối bởi diễn biến bầu cử Tổng thống Mỹ, khối ngoại vẫn có phiên mua ròng. Bên mua chiếm ưu thế gần như hoàn toàn, họ tập trung mua mạnh VNM, CII, VCB và GAS.

Trên sàn HOSE, tăng mạnh giá trị giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 385,4 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 264,5 tỷ đồng.

VNM đứng đầu giá trị mua ròng với 63,5 tỷ đồng, tương ứng 453 nghìn đơn vị. Tuy vậy, kết thúc phiên VNM vẫn giảm nhẹ 0,28% về giá 140.000 đồng/cổ phiếu.

Phien 9/11: Khong quan tam bau cu, khoi ngoai lai mua rong hon 134 ty dong - Anh 1

Tích cực hơn, CII tăng 0,35% lên 28.500 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng mua vào mạnh 730 nghìn đơn vị, tương ứng 20,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng được mua vào mạnh như VCB (309 nghìn đơn vị), GAS (149 nghìn đơn vị), NCT (86 nghìn đơn vị) và EVE (261 nghìn đơn vị).

Bên bán, khối này bán ra nhẹ các mã như KBC (442 nghìn đơn vị), MSN (79 nghìn đơn vị), DXG (313 nghìn đơn vị), DRC (62 nghìn đơn vị) và SMC (96 nghìn đơn vị).

Trên sàn HNX, bắt đáy mạnh 3 cổ phiếu là CVT, HUT và PVS, khối ngoại trở lại mua ròng 13,6 tỷ đồng. Tuy vậy giá trị giao dịch lại sụt giảm, khối này mua vào 16,3 tỷ đồng và bán ra 2,7 tỷ đồng.

Bất chấp được khối ngoại mua vào 82 nghìn đơn vị, tương ứng 3,3 tỷ đồng nhưng CVT vẫn đánh mất 1,94% về 40.500 đồng/cổ phiếu.

Phien 9/11: Khong quan tam bau cu, khoi ngoai lai mua rong hon 134 ty dong - Anh 2

Tương tự 2 cổ phiếu khác là HUT và PVS cũng giảm mạnh lần lượt 2,42 và 2,76%. Trong đó, khối ngoại mua vào 243 nghìn đơn vị HUT và 113 nghìn đơn vị PVS.

Khối này bán ra không đánh kể các mã như VCG, THB, WCS và VHL.

Mai Hương