Sự ra đi của Vua Bhumibol Adulyadej để lại khoảng trống về quyền lực và chính trị nội bộ ở Thái Lan.

Phia truoc nhieu bat dinh - Anh 1

Vua Bhumibol Adulyadej.

Sinh thời, vị quân vương này luôn là chỗ dựa về chính trị, xã hội, tinh thần và đạo đức cho cả người dân lẫn thể chế chính trị ở đất nước này.

Dẫu trong nước xảy ra đảo chính quân sự hay khủng hoảng chính trị với hậu quả tai hại và dai dẳng dài ngắn như thế nào thì người dân Thái Lan vẫn có lòng tin rằng Vua Bhumibol Adulyadej của họ sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Cho nên bây giờ, họ tiếc thương vị quân vương vì tình cảm và sự tôn thờ vị quân vương, nhưng cũng còn cả vì sự lo ngại cho tương lai. Tương lai của đất nước này nhiều bất định.

Bệnh tật đã buộc Vua Bhumibol Adulyadej từ lâu nay rồi không thể xuất hiện công khai và ảnh hưởng thực tế của Nhà Vua tới chính trị xã hội ở Thái Lan đã suy giảm.

Hai năm qua kể từ khi giới quân sự tiến hành đảo chính và lên chấp chính, đất nước này có ổn định chính trị và xã hội tương đối thật đấy nhưng gần như mọi xung khắc và mâu thuẫn về chính trị quyền lực và chính trị xã hội đều vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Vùng miền bắc vẫn là khu vực ảnh hưởng của đảng phái chính trị của anh em nhà Shinavatra. Vùng miền nam vẫn chưa yên vì xung khắc tôn giáo và ly khai. Kinh tế vẫn chưa trở lại chiều hướng tăng trưởng.

Trong bối cảnh tình hình ấy, người kế nhiệm Vua Bhumibol Adulyadej lại chưa có được mức độ ngưỡng mộ và tôn thờ, uy và quyền cần thiết để đảm trách được vai trò duy trì trật tự cả trên chính trường lẫn trong xã hội.

Người dân ở xứ này còn không thể không lo ngại là cái chết của vị quân vương đồng nghĩa với việc mất đi sự đảm bảo hiệu lực của những chuẩn mực về đạo lý và luân lý đặc thù ở một đất nước có Đạo Phật là quốc giáo.

Cho nên mới nói có nhiều điều hiện chưa thể lường trước được trong tương lai phía trước của đất nước này

Nguyên Lê