(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Ảnh minh họa

Theo đó, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là 165.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh; phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ Kinh doanh cảng hàng không là 335.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh.

Trong đó, mức thu phí được tính trên sản lượng chuyến bay hạ cánh hoặc cất cánh không thuộc đối tượng miễn thu (sản lượng tính theo lượt hạ cánh hoặc cất cánh) đi hoặc đến các cảng hàng không thuộc khu vực do Cảng vụ hàng không thực hiện chức năng quản lý Nhà nước (Cảng vụ hàng không khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam).

Cũng theo Thông tư, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với các dịch vụ hàng không (trừ dịch vụbảo đảmhoạt động bay) tại cảng hàng không, sân bay được tính theo tỷ lệ % doanh thu thực tế thu được của dịch vụ chịu phí tương ứng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ kinh doanh và khai thác dịch vụ tại nhà ga hành khách là 1%; đối với dịch vụ kinh doanh và khai thác dịch vụ tại nhà ga, kho hàng hóa là 1,5%. Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất là 1,5%; sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay tại sân đỗ tàu bay hoặc khu vực thuộc quản lý của Tổng công ty Cảng hàng không là 1%...

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ kinh doanh và khai thác dịch vụ tại nhà ga hành khách là 1%; đối với dịch vụ kinh doanh và khai thác dịch vụ tại nhà ga, kho hàng hóa là 1,5%. Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất là 1,5%; sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay tại sân đỗ tàu bay hoặc khu vực thuộc quản lý của Tổng công ty Cảng hàng không là 1%...

Ngoài ra, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không là 75.000 đồng/chuyến bay; dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không là 1,2 USD/tấn.

Các mức thu này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thanh Trúc