Theo AP, ngày 25-6, Phi-líp-pin đã mở cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn thảm khốc của tàu "Princess of the Stars"...