Máy vi tính, biển số xe làm bằng bìa các tông; nhà vệ sinh và quán ăn nhập làm một, mũ bảo hiểm được khoét lỗ rộng trên đầu để búi tóc, biến ghế thành công cụ giúp di chuyển khi đường ngập...

Sáng tạo để bù đắp ước mơ về công nghệ.