Một kỹ sư hàng không ghi lại khoảnh khắc anh bay thẳng vào siêu bão Irma, cơn bão cấp 5 có sức gió lên đến hơn 300 km/h ở Mỹ.