Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Quyết định số 12/4 - 1.3/2011/QĐ – HĐQT ngày 28/01/2011 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu khí – Xí nghiệp thi công cơ giới số 1 Tài liệu đính kèm: PHH: Chấm dứt hoạt động chi nhánh