Th. Hà

Phe duyet quy hoach do thi Huong An - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-10, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt và công bố quyết định Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) đô thị Hương An (H. Quế Sơn), giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030. Đô thị Hương An thuộc Cụm động lực số 2 theo hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam, có quy 1.116,69ha. Đây là trung tâm thương mại - dịch vụ - công nghiệp phía Đông H. Quế Sơn; là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa xã hội; đầu mối giao thông, giao lưu kinh tế của các xã vùng Đông Quế Sơn. Quy mô dân số, đất đai theo giai đoạn phát triển đô thị đến năm 2020: khoảng 10.000 người, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 354,7ha; đến năm 2030 khoảng 15.000 người, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 446,9ha.