(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, trị giá 11 triệu Euro.

Đồng thời, Thủ tướng phê duyệt Hiệp định tài chính của chương trình trên và ủy quyền lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định tài chính của Chương trình với đại diện có thẩm quyền của EU. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với EU xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổng thể của Chương trình, chỉ đạo thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Được biết, đây là 1 trong 3 chương trình của Kế hoạch thường niên 2010 mà EU tài trợ cho Việt Nam với ngân quỹ 62,25 triệu Euro. 2 chương trình khác là hỗ trợ người dân tộc thiểu số thông qua Chương trình 135 (12 triệu Euro) và hỗ trợ ngân sách ngành y tế lần đầu tiên (39,25 triệu Euro). * Về một số hợp tác khác, Thủ tướng đồng ý nội dung Thỏa thuận thực hiện dự án "Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam" giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ); đồng ý sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan trong khuôn khổ Hiệp định khung ký ngày 26/5/2004 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nordea đối với Dự án "Cấp nước phụ cận thành phố Vinh". Thủ tướng đã phê duyệt danh mục Dự án "Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011-2015" với tổng kinh phí là 154 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á là 138 triệu USD. Phê duyệt danh mục 14 dự án thành phần cho 10 tỉnh (Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước) thuộc Dự án Cấp nước và nước thải đô thị - Giai đoạn I, vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB). Thảo Trang (Nguồn: Công văn 1723, 1771, 1759, 1725, 1778/TTg-QHQT)