UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6165/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội”.

Phe duyet De an 'Vuon uom doanh nghiep CNTT doi moi sang tao Ha Noi' - Anh 1

Theo quyết định, UBND TP đặt mục tiêu: Một chu kỳ ươm tạo (3 năm) tiếp nhận tối thiểu 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết quả ươm tạo đạt 70% doanh nghiệp có khả năng tồn tại và thành công tốt nghiệp vườn ươm, trong đó có 5 (năm) doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư lần đầu và hỗ trợ thương mại hóa tối thiểu 2 (hai) ý tưởng kinh doanh. Tổ chức đào tạo tối thiểu 10 môn học/khóa học/năm, trang bị các kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, cung cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật, các dịch vụ tư vấn thiết yếu nhằm phát triến các ý tưởng sáng tạo, nâng cao năng lực, sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường, vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong vườn ươm. Kết nối được ít nhất 15 đối tác (trong 3 năm) là các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp; kết nối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia giỏi, các doanh nhân thành công để cùng hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Vườn ươm có hiệu quả.

Trong quyết định cũng nêu rõ, tuyển chọn các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có đề án, dự án, ý tưởng đối mới sáng tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin có tính khả thi cao vào Vườn ươm và hỗ trợ nhằm hoàn thiện các ý tưởng, phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ thông tin; tổ chức xét chọn các doanh nghiệp tốt nghiệp Vườn ươm.
Liên kết, phối hợp các tổ chức tài chính, khoa học - công nghệ, các chuyên gia khoa học - kỹ thuật giỏi, các nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo... nhằm tạo thành một mạng lưới hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.
Cung cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp CNTT như: Không gian làm việc, trang thiết bị, các tiện ích dùng chung (phòng họp, phòng hội thảo, phòng thoại, phòng kiếm tra phần mềm...), dịch vụ internet miễn phí và các dịch vụ hành chính khác.
Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo phát triển doanh nghiệp như: Quy trình sản xuất phần mềm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn quản lý doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa học - công nghệ, nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trợ giúp pháp lý, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ tuyển dụng lao động.
Xây dựng và kết nối trang thông tin điện tử Vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ thông tin Hà Nội với cổng thông tin điện tử khởi nghiệp của thành phố và cổng thông tin điện tử khởi nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ các cơ sở dữ liệu để hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các ngành khác có liên quan do Sở Thông tin và Truyền thông quản trị và duy trì hoạt động. Hỗ trợ quảng bá công nghệ, doanh nghiệp công nghệ thông tin thông qua các hình thức tổ chức hội chợ công nghệ, xúc tiến thương mại điện tử…