(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục "Dự án hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2014 - 2015" do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ.

Ảnh minh họa

Dự án trên được thực hiện đến ngày 31/12/2015 với nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 18.503.125 USD và vốn đối ứng là 4,8 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng, cập nhật, triển khai và giám sát các chiến lược, các quy tắc và tiêu chuẩn mới nhất, hướng dẫn quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật về phòng, chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm; xây dựng, cập nhật các chính sách, tiêu chuẩn, tiêu chí về chăm sóc sức khỏe nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Đồng thời, Dự án cũng xây dựng, cập nhật các chiến lược, chính sách, kế hoạch, công cụ để tăng cường kiện toàn hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thí điểm y tế điện tử; xây dựng, triển khai khung pháp lý, chiến lược ngành y tế, phối hợp liên ngành nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và các bệnh mới nổi.

Phương Nhi