(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương" do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt nội dung văn kiện dự án và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Được biết, mục tiêu chung của dự án "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương" là nâng cao đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kim ngạch xuất khẩu của các ngành hàng xuất khẩu ưu tiên.

Mục tiêu trên được thực hiện thông qua việc tăng cường năng lực ở 3 cấp độ: củng cố năng lực cho các tổ chức xúc tiến thương mại địa phương; hỗ trợ lập Hội đồng xuất khẩu quốc gia; tăng cường năng lực cho Cục Xúc tiến Thương mại, với vai trò dẫn đầu hệ thống xúc tiến thương mại quốc gia.

Dự án sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào một số tỉnh, thành phố quan trọng, được lựa chọn căn cứ các tiêu chí như năng lực hỗ trợ thương mại, tiềm năng phát triển xuất khẩu bền vững và nằm trong ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung và Nam Bộ.

Phương Hiển