(TNO) Tại hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tổ chức sáng nay 28.12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê bình lãnh đạo 3 Bộ: KH-ĐT, Tài chính và Y tế vắng mặt không dự họp. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng bị nhắc tên vì bỏ họp về sớm.

Tại cuộc họp, khi chủ tọa xướng tên mời lãnh đạo các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Y tế - những Bộ quan trọng liên quan đến các nhiệm vụ và đề án thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 lên phát biểu ý kiến, thảo luận thì đều không có mặt. Phát biểu ngay sau đó, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê bình: “Tôi điểm danh hết các Bộ, thấy một vài Bộ không có mặt tại đây. Trong đó có 3 Bộ thiếu lãnh đạo là: Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Đặc biệt là Bộ Y tế, người ta nói dịch vụ y tế của đồng bào dân tộc quá thấp. Các Bộ cần hết sức lưu ý trách nhiệm của lãnh đạo”.

Theo Phó thủ tướng, hiện nay, dân tộc và tôn giáo là vấn đề thời đại cần phải quan tâm. Việc ban hành chiến lược, chứng tỏ Đảng, Nhà nước có tầm nhìn, quan tâm đặc biệt công tác dân tộc, đồng bào dân tộc, đến đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa. “Tôi nói ý kiến này để chúng ta thấy đây không phải là vấn đề bình thường. Ở đất nước có 3/4 diện tích là vùng miền núi, gần 14% dân số là đồng bào dân tộc, lãnh đạo mà không nhớ đến dân tộc, đến vùng sâu vùng xa tôi cho là chệnh hướng, chưa nói đến vấn đề thời đại, đền ơn đáp nghĩa. Hồi trước chiến khu ở đâu, chúng ta chiến đấu chiến thắng đế quốc ở đâu? Là từ các vùng chiến khu Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ chứ không phải ở đồng bằng. Sau cuộc họp này chúng ta cần phải rà soát lại, để thấm nghĩ hơn về trách nhiệm với đồng bào vùng sâu vùng xa. Lãnh đạo các Bộ phải đọc và nghiên cứu để thấy trách nhiệm của mình”, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn.

Theo Phó thủ tướng, có 2 việc quan trọng cần phải làm trong thời gian tới đối với miền núi là thúc đẩy phát triển dân trí và chính sách cán bộ. Phó thủ tướng ví von, nếu dân trí không được nâng lên thông qua giáo dục đào tạo thì cũng giống như chúng ta cho con cá mà không cho cái cần. Bên cạnh đó, là công tác cán bộ, rồi tiếp đến hạ tầng, y tế, giao thông…

Thu Hằng