Ngày 1-4, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức sơ kết quý I-2016 thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, đảm bảo ATGT năm 2016.

Theo đó, 3 tháng qua, UBND quận Đống Đa đã cấp được 124 giấy phép xây dựng, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, quận vẫn còn 16 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đến nay, các công trình vi phạm đều bị xử lý nghiêm, 11 trường hợp bị xử phạt hành chính số tiền 142 triệu đồng.

Cũng trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, quận đã xử lý 885 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt hành chính hơn 402 triệu đồng. Cùng đó, quận đã sắp xếp lại 32 điểm chợ tạm trên địa bàn. Dù vậy, quận Đống Đa hiện vẫn còn 13 điểm chợ cóc bán hàng theo giờ cần được sắp xếp lại.